woensdag 20 maart 2019

ROOF FOOD gaat circulair

ROOF FOOD’s eerste dakmoestuin werd in 2015 aangelegd op Galveston. Vervolgens pootten we in 2016 ons tweede daklandbouwproject neer op het dak van De Punt. Er zijn dus al meerdere levens geleid en watertjes doorzwommen.

We hebben getest en geproefd, gestruikeld en telkens, versterkt, terug recht gekrabbeld. Los van onze besognes hebben we ‘het waarom’ van ons duurzame werken kraakhelder voor ogen. De lijst met voordelen van stadslandbouw is niet magertjes.

Extra buffers voor het vasthouden van regenwater lijkt ons namelijk geen slecht idee, de stad verkoelen evenmin. Van extra groen en een grotere biodiversiteit in de stad wordt iedereen blij. Als dat groen dan nog eens de levensduur van je dak verlengt dan is het moeilijk te behappen dat stadslandbouw in deze contreien nog in zijn kinderschoenen staat.

Er zijn (slechts) enkele projecten die de kaart trekken van productief groen, voornamelijk in Brussel, zoals Bel Akker in Anderlecht, Peas en Love en een Delhaize die de groenteafdeling recht van het dak haalt.

Wij vergroenen de stad gestaag en met volharding doch, zoals dat met pilootprojecten gaat, niet in vliegende vaart.

Helaas kunnen we op ons eentje de wereld niet redden. We kunnen wel pogen de kennis die we tot zover vergaarden te verzamelen en vervolgens uit te vissen hoe die ook op andere manieren en plaatsen zijn diensten kan bewijzen.

VLAANDEREN CIRCULAIR

Vlaanderen is een grondstofarm gebied. Het is dus een logische stap om in te zetten op circulariteit. Aan deze idee ontsproot Vlaanderen Circulair. Zij biedt steun aan projecten die mee onderzoeken welk afval van vandaag als grondstof van morgen zou kunnen dienen.

Basisidee is dat zaken worden herbestemd die anders op de (reeds aanzienlijke) afvalberg zouden belanden. Menig project geniet hun steun. Van recyclage van festivaltenten, koffiebekers of take away verpakking tot oude plezierboten.

Wat het hergebruik van grondstoffen betreft is stadslandbouw bijzonder dankbaar. Zo vindt bijvoorbeeld de productie plaats waar de consument zich bevindt en kunnen de afvalstromen vanuit de stad makkelijk terug worden ingezet als grondstof.

Met de steun van Vlaanderen Circulair willen we er nog grondiger invliegen en verder onderzoeken hoe we hier ons steentje kunnen bijdragen.

HOE WE DIT GAAN AANPAKKEN

Terwijl we de laatste drie jaar de nadruk legden op het hergebruiken en recycleren van materialen, willen we nu overgaan tot preventie van afval.

We gaan o.a. experimenteren met verschillende manieren van composteren en bemesten, gaan op zoek naar een systeem om met zo min mogelijk water onze dorstige planten zo efficiënt mogelijk te laven en leggen verschillende teeltplannen naast elkaar. Die bevindingen toetsen we aan elkaar af door bodemstalen te analyseren, de oogst te wegen en de tijd die alles opslorpt te noteren.

ILVO springt bij waar het onderzoek en wetenschappelijke zaken betreft. Pro Natura biedt, aan de hand van sociale tewerkstelling, steun als partner voor onderhoudsformules.

Bij al dat meten, experimenteren en noteren houden we rekening met verschillende modellen. Het is de bedoeling onze vondsten en ontdekkingen te gaan implementeren in stadslandbouw in de brede zin. Van horecazaken tot volkstuintjes, kantoorgebouwen, kenniscentra,...

Doel van dit hele opzet is een blauwdruk te creëren voor circulaire daklandbouw projecten.

Met die blauwdruk kunnen we dan later aan de slag om verdere projecten op te starten, advies te verlenen en de stad verder te vergroenen.

Ook in de keuken pogen we al langer zoveel mogelijk te hergebruiken, voor moeder natuur en ons eigen plezier.

Bij één van onze lopende projectjes dweilt kok Aram bedrijvencentrum De Punt af om de restjes koffiegruis te verzamelen voor koffiekombucha. Een dankbare missie daar een bedrijvencentrum zonder koffie is als een café zonder bier.

Wij blijven dus verder nieuwsgierig uitvogelen, bijgevolg vallen, opstaan en jullie besmetten met enthousiasme en groen.

Wordt vervolgd!


Recente blog items


A3CC2F9F_42CC_40BD_9D7F_3D6EF7BF324E.jpeg

Unieke opportuniteit. Stel je kandidaat voor 1 oktober!
7209C64E_2446_4247_9AFD_F04FEEC72670.jpeg

Na zeven jaren vol mooie avonturen heb ik beslist om Roof Food stop te zetten.
7E912FCC_1DBC_4BA9_91F2_FC8BCE2914A4.jpg

Binnenkort extra moestuin ruimte! Word jij ook dakboer?